Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Α.Ε.Ε.

Η ComPage δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της Ψηφιακής Εκτύπωσης (Ηardware and Software Solutions) και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Εκτύπωση Υψηλής Παραγωγικότητας (High Volume Digital Printing).

Είναι αντιπρόσωπος της Canon, για τα ψηφιακά εκτυπωτικά συστήματα υψηλής παραγωγικότητας και τα Λογισμικά Διαχείρισης Εκτυπωτών και Εκτυπώσεων.

Επίσης είναι αντιπρόσωπος της PrintSoft (an Objectif Lune Company), η οποία διαθέτει  εξειδικευμένα  Λογισμικά προϊόντα για την ανάπτυξη λύσεων σχεδίασης και παραγωγής εξατομικευμένων δυναμικών εντύπων

Η ComPage συνεργάζεται  με τους οίκους εξωτερικού  Objectif Lune  και Tecnau.

Η ComPage ιδρύθηκε το έτος 2000 στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σπύρου Βρεττού 8, όπου και βρίσκεται η έδρα της.

Στο διάστημα της λειτουργίας της έχει επιτύχει να οικοδομήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και υψηλής αξιοπιστίας με τους πελάτες της.
Δεδομένης της εξειδίκευσής της στην παροχή ολοκληρωμένων εκτυπωτικών εφαρμογών και λύσεων (turn key solutions) έχει γίνει μία από τις γνωστότερες εταιρίες στην ελληνική αγορά, έχοντας στο πελατολόγιό της μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και Δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η εταιρία έχει εισαγάγει και αναπτύξει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001¨2015, με στόχο τη διαχρονική εξασφάλιση σταθερού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κεντρικός στόχος και προσπάθεια αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της.

Οι υπηρεσιες μας

Δυναμικες Εκτυπώσεις εύκολα-γρήγορα
ΜΕΛΕΤΗ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Μελέτη και σχεδιασμός καινοτόμων λύσεων ψηφιακής εκτύπωσης σε επίπεδο Hardware και Software. 2.Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτικών συστημάτων. Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης, Service on Site, Service on Call, καθώς και υπηρεσίες παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών 3. Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων ελέγχου της παραγωγής εγγράφων (security printing, document verification / tracking, production audits, reprints). 4. Ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών των πελατών μας από εξειδικευμένους μηχανικούς και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων 5. Μελέτη και ανάλυση της εγκατεστημένης βάσης των πελατών μας και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προσαρμοσμένη σε αυτή 6. Εφαρμογή και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, είτε κατόπιν σχεδιασμού των πελατών, είτε κατόπιν μελέτης της εταιρίας. 7. Παρακολούθηση, επαναπροσδιορισμός και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων λύσεων χωρίς παρεκκλίσεις από τον κεντρικό σχεδιασμό 8. Εφαρμογή ισχυρών διαδικασιών ελέγχου και ασφάλειας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού (ανάλυση, υλοποίηση, τεκμηρίωση) 9. Τεχνική υποστήριξη όλων των εξειδικευμένων τεχνολογιών λογισμικού σχεδιάσεων και εκτυπώσεων. 10. Σχεδιασμός ειδικών εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών «Μετάπτωσης» μεταξύ διαφορετικών εκτυπωτικών συστημάτων 11. Help-desk σε 24ωρη βάση. 12. Συνεχής και στενή επαφή με τους πελάτες για την παρακολούθηση των εφαρμοσμένων Λύσεων και προσαρμογής τους σε καινούργιες απαιτήσεις. 13. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από εξειδικευμένους στο αντικείμενο μηχανικούς . 14. Μελέτες Disaster Recovery και Παροχή Υπηρεσιών Back-Up σε Συστήματα Ψηφιακών Εκτυπώσεων

  • Μελέτη και σχεδιασμός καινοτόμων λύσεων ψηφιακής εκτύπωσης σε επίπεδο Hardware και Software. Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων ελέγχου της παραγωγής εγγράφων (security printing, document verification / tracking, production audits, reprints).

  • Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες Προληπτικής και Επανορθωτικής Συντήρησης, Service on Site, Service on Call, καθώς και υπηρεσίες παροχής αναλωσίμων και ανταλλακτικών

  • Ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών των πελατών μας από εξειδικευμένους μηχανικούς και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων

  • Help-desk σε 24ωρη βάση.

Επικοινωνία

EnglishGermanGreek