Η Εταιρεία

Η εταιρία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Α.Ε.Ε (COMPAGE S.A) ιδρύθηκε το έτος 2000 και η έδρα της βρίσκεται στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σπύρου Βρεττού 8.

Η εταιρία προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής εκτύπωσης και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. Έχει καταφέρει στο διάστημα της λειτουργίας της να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και υψηλής αξιοπιστίας στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Δεδομένης της εξειδίκευσής της στην παροχή εκτυπωτικών εφαρμογών και λύσεων (turn key solutions) έχει γίνει μία από γνωστότερες εταιρίες στην ελληνική αγορά, έχοντας στο πελατολόγιό της μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρία έχει εισαγάγει και αναπτύξει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τα προτυπα ISO 9001, έχοντας δώσει ιδιαίτερο βάρος και έμφαση στην εξασφάλιση σταθερού επιπέδου ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει. Κεντρικός στόχος και προσπάθεια αποτελεί η συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες μας.