Πολιτική Ποιότητας

Η «Ικανοποίηση του Πελάτη» αποτελεί την βασική επιδίωξη της ComPage σε κάθε δραστηριότητα τόσο εντός της εταιρείας (οπότε μιλάμε για εσωτερικό πελάτη) όσο και για κάθε δέκτη των προϊόντων και των υπηρεσιών εκτός της εταιρείας μας.

Θεωρούμε ότι η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας είναι εκείνη που καθορίζει αλλά και διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η ποιότητα αποτελεί βασική φροντίδα και υποχρέωσή μας.

Έχουμε δεσμευθεί να φροντίζουμε για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας τόσο των υπηρεσιών και διεργασιών όσο και του συστήματος του ίδιου.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας.

Το σύστημα Ποιότητας που με το παρόν εγχειρίδιο τεκμηριώνεται και αναπτύσσεται, έχουμε σκοπό να το συντηρούμε και αναπτύσσουμε σε σταθερή βάση, με κύριο στόχο

  1. τη διαρκή εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντών και υπηρεσιών,
  2. την συνεχή εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων μας για την άμεση τεχνική υποστήριξη των πελατών μας και τέλος
  3. την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Για να το πετύχουμε αυτό:

  • Θα βελτιώνουμε συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντας αυτές με νέες, σύγχρονες και πρωτοποριακές για το χώρο, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις και εμπειρίες μας.
  • Θα φροντίζουμε να είναι η πολιτική μας διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα διακηρύσσουμε την προσπάθεια μας για υψηλά επίπεδα ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και για συνεχή βελτίωση.
  • Θα λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τα θέματα ποιότητας σε κάθε νέα δραστηριότητα και υπηρεσία που αναλαμβάνουμε.
  • Θα κινούμαστε πάντα μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας και καλής επικοινωνίας όλων μας, διότι

Η Ποιότητα είναι υπόθεση του καθενός μας

Για την επιτυχία της αποστολής αυτής δεσμευόμαστε:

  1. Η ComPage να εξασφαλίζει συνεχώς τα μέσα και τους πόρους που να προάγουν την υπόθεση της ποιότητας σε κάθε δραστηριότητα.
  2. Όλη η ιεραρχία να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.
  3. Ο κάθε εργαζόμενος να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία έχει για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να τηρεί τις διαδικασίες με στόχο την βελτίωση του ίδιου και της εταιρείας.

Αθήνα 1/1/2020

Ο Γενικός Διευθυντής